V Ostravě vzniklo Hnutí romských studentů. Jediné svého druhu v Česku

  • V Ostravě vzniklo Hnutí romských studentů. Jediné svého druhu v Česku

    V Ostravě vzniklo Hnutí romských studentů. Jediné svého druhu v Česku

    Hnutí vzniklo letos v červenci a je jediné svého druhu v ČR vůbec! Je tvořeno romskými vysokoškolskými studenty a jeho členové nyní pracují na přípravě a realizaci projektu „Příprava týmu mladých koordinátorů pro romské záležitosti MSK“. Podporu jejich projektu přislíbil minulý týden Moravskoslezský kraj, ale i ministr zemědělství Toman. Projekt vznikl za podpory ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků ČR v čele s Vladimírem Leškem. Asociace se dlouhodobě zabývá uplatněním romských firem na trhu práce a zaměstnáváním Romů zejména na Ostravsku. „Řešení romské záležitosti se stane efektivní a reálné až ve chvíli, kdy se na něm budou podílet samotní Romové. Hnutí romských studentů se chce spolupodílet a poukazovat na inspirující příběhy mladých Romů. Chce všemožně podporovat ty, kteří chtějí jít svou cestou za úspěchem bez ohledu na znevýhodnění vyplývající ze sociálního prostředí a předsudků,“ nastiňuje poslání Hnutí romských studentů z.s. jeho lídr a předseda Vladimír Čermák s tím, že dlouhodobý smysl spatřuje v práci na změně postojů ve společnosti a rovnocennosti dosahované prostřednictvím získávání vzdělání na střední a vyšší úrovni. Projekt hnutí je koncipován pro pětičlenný tým na dobu devíti měsíců a měl by všem členům týmu umožnit získat potřebné dovednosti a zapojit zkušené odborníky. Je také nutnou investicí pro vytvoření dlouhodobé sítě spolupracujících organizací, jako jsou střední a vysoké školy, romské organizace, veřejná správa, sociální odbory, ale i komerční subjekty a soukromí zaměstnavatelé. „Věříme – podle ohlasů z okolí – že má náš projekt obrovský společenský potenciál a že bude prospěšný nejen nám, ale i našim partnerům, kterých – jak doufáme – bude přibývat. Chtěli bychom, aby nám pomohl se zviditelnit a díky tomu i zlepšit situaci mladých šikovných Romů v Česku,“ přeje si lídr studentského hnutí V. Čermák.