O asociaci

o-asociaci-726x360

Poslání

Nabízíme organizacím s významnou účastí Romů radu, podporu, výměnu zkušeností a společný postup při překonávání překážek v každodenním životě a konkurencí na trhu práce.

Asociace umožňuje dalším subjektům, které podporují poslání, zapojit do projektů, získat informace, sdílet zkušenosti a nabízí možnost rozvoje podnikatelských plánů. Přispívá k rozvoji podnikání, řešení nezaměstnanosti, vzdělávání, bydlení i bezpečnosti Romů v ČR. Prosazuje zlepšení pohledu majority na minoritu.

Priority

 • Rozvoj a podnikání romských firem a spolků

 • Řešení nezaměstnanosti

 • Řešení bydlení

 • Řešení vzdělání

 • Bezpečnost

 • Zlepšení pohledu majority na minoritu

Cíle

 • Spolupráce, podpora a výměna zkušeností zvyšující konkurenceschopnost členů

 • Podpora a společný postup při získávání veřejných zakázek

 • Zaměstnanost Romů a lidí těžko umístitelných na trhu práce

 • Spolupráce a komunikace s úřadem práce

 • Podpora a pomoc rodinám, aby s dětmi nežily na ubytovnách

 • Komunikace a spolupráce s ministerstvem školství a spolky, které se zabývají rovnoprávností k přístupu ve vzdělání

 • Spolupráce s městskou i státní policií a organizacemi s prevencí kriminality

 • Spolupráce s neziskovými organizacemi a nadačními fondy podporujících romskou komunitu