#KORONAVIRUS

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ‼️ŽÁDÁME/PROSÍME VÁS, DODRŽUJTE ZODPOVĚDNĚ VŠECHNA NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR.

DODRŽUJTE NÁŘÍZENÍ VLÁDY ČR, PROSÍM!

#KORONAVIRUS DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ‼️ŽÁDÁME/PROSÍME VÁS, DODRŽUJTE ZODPOVĚDNĚ VŠECHNA NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR. SDÍLEJTE VIDEO, AŤ SE TO DOSTANE K VAŠIM RODINÁM, BLÍZKÝM A VAŠEMU OKOLÍ.

Zveřejnil(a) Asociace romských podnikatelů a spolků ČR dne Pondělí 30. března 2020

NAŠE ASOCIACE JEDNÁ SE ZÁSTUPCI KRIZOVÉHO ŠTÁBU MSK

Představitelé Asociace romských podnikatelů a spolků ČR a Hnutí romských studentů jednali v těchto dnech se zástupci krizového štábu MSK – konkrétně s ředitelkou KHS Pavlou Svrčinovou, náměstkem hejtmana Jakubem Unuckou a ředitelem krajské policie Tomášem Kuželem. Předmětem jednání byla minimalizace hrozeb šíření nákazy při repatriaci občanů ČR vracejících se z Velké Británie, distribuce ochranných a dezinfekčních prostředků potřebným a do rizikových lokalit.

Počet repatriovaných představuje zhruba 2 000 osob. Očekává se návrat skupiny občanů z Velké Británie, mezi nimi i část romských rodin. Dle informací vracející se osoby nemají mnohdy zajištěno ubytování a spoléhají na své rodiny. Hrozí tak, že dojde k vysoké koncentraci osob na malém prostoru, a tím k porušování vládou nařízené karantény, nebo budou osoby v době karantény jinde, než původně nahlásili. Většina z navrátilců má britskou SIM kartu, kterou v krátké době po návratu vypne a nahradí jiným číslem mobilního telefonu. Tím dojde ke ztrátě spojení i případného trasování.

„Bohužel přístup Policie ČR je doposud laxní a změna této skutečnosti není v jejich gesci. Naše organizace proto navrhuje přijetí okamžitých opatření pro všechny osoby (nejen Romy) tak, aby příjezd dalších skupin repatriovaných občanů v rámci celé České republiky byl v upraveném režimu, který umožní výrazně eliminovat možnost rozšíření koronavirové nákazy. Současně nabízíme asistenci při koordinaci příjezdů vracejících se Romů do MSK. Díky tomu bude mít komunita přehled o rodinách, které se vracejí, zejména o jejich skutečném místě pobytu. Toto opatření již realizujeme a jsme již v kontaktu s rodinami, které jsou v karanténě, monitorujeme jejich situaci.“, upozorňuje prezident Vladimír Leško.

NAŠE KONKRÉTNÍ NÁVRHY

  • Provést bez rozdílů všem osobám vracejících se ze zahraničí PCR test. Tímto identifikujeme přenašeče, kteří by mohli šířit nákazu, která by nesla daleko větší náklady ještě před stykem s tuzemskou komunitou.
  • Poskytnout volné důstojné ubytovací kapacity pro ty osoby, které nemají prokazatelně možnost dodržovat karanténu z důvodů absence obytných prostor, a tím zamezit případnému styku s tuzemskou komunitou a porušování karantény.
  • V případě pozitivního výsledku testu apelujeme, aby zástupci Policie ČR, městské policie, popřípadě asistenti prevence kriminality ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí byli nasazeni k účinné kontrole a monitoringu všech testovaných osob v povinné karanténě bez rozdílů.

JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI KRIZOVÉHO ŠTÁBU MSK

#KORONAVIRUS Jednali jsme se zástupci krizového štábu Moravskoslezského kraje. Naše návrhy jsou:
▪️Testovat všechny osoby, které se vrátí ze zahraničí.
▪️Všem po dobu testování (48h) zajistit důstojné místo k pobytu.
▪️Osobám, které nemají možnost vlastního bydlení, poskytnout důstojné místo po dobu 14 denní karantény.
▪️Současně vyjednáváme dodání roušek, rukavic a dezinfekcí potřebným a do rizikových lokalit.
V nejbližších dnech budeme pokračovat v jednání. O všem Vás budeme informovat. #AmenJekhetaneOdaKeraha

Zveřejnil(a) Asociace romských podnikatelů a spolků ČR dne Úterý 31. března 2020

PRVNÍ VÝSLEDKY NAŠICH NAVRHŮ

#KORONAVIRUS Výborná zpráva! Včera jsme Vás ve videu informovali o našich návrzích, jak snížit šíření koronaviru v našem kraji. Dnes se krizový štáb Moravskoslezského kraje shodl na našich návrzích. 🤝
V jednání o další opatřeních budeme pokračovat a o všem Vám dáme vědět. Ještě dnes vydá Hnutí romských studentů 👨🏽‍🎓návod jak se vrátit z Velké Británie🇬🇧 a pravidla režimu karantény. #AmenJekhetaneOdaKeraha

Zveřejnil(a) Asociace romských podnikatelů a spolků ČR dne Středa 1. dubna 2020

“V nejbližších dnech budeme opět jednat se zástupci krizového štábu, a to ve věci řešení životních situací osob/rodin a distribuce ochranných a dezinfekčních prostředků do rizikových lokalit. V současné době se jedná o zdraví a životy našich dětí, rodin, blízkých, občanů České republiky. Je nutné vytvořit a implementovat náležitá opatření, abychom minimalizovali rizika šíření koronaviru. Narodili jsme se v tomto kraji a budeme bojovat proti rizikům, která mohou ohrozit obyvatele našeho kraje a celé ČR,”říká na závěr Vladimír Leško z ostravské Asociace romských podnikatelů a spolků ČR.