Pro komunitu

Naše působení v Romské komunitě

Asociace plní v souladu s posláním také svou roli při překonávání překážek v každodenním životě romské komunity. Podporou nehmotnou i finanční, výměnou zkušeností a společným postupem přispívá k řešení nezaměstnanosti ve spolupráci s úřady práce, ale také v oblasti vzdělávání, bydlení a bezpečnosti Romů v ČR. Prosazuje zlepšení pohledu majority na minoritu. Představitelé asociace jsou aktivní také jako členové Romské rady a poradních orgánů pro sociální oblast města Ostravy.

Co děláme pro komunitu?

 • Vzdělání

  “Nechceme, aby z našich dětí vyrůstali profesionální pobírači sociálních dávek. Chceme, aby se naše děti vzdělávaly, pracovaly, slušně bydlely a platily daně. Ale také aby nová generace dostala příležitost si splnit své sny a životní cíle!“

  Asociace romských podnikatelů a spolků se aktivně podílí na vzdělávání romských dětí, pravidelně pořádá informační schůzky pro rodiče, kteří mají děti nastupující do 1.tříd. Informuje je o kvalitě základních škol, o jejich právech a povinnostech při zápisů. Motivuje rodiče k tomu, aby dětem umožnili přístup ke vzdělání. Pomáháme romských studentům středních a vysokých škol k získání stipendia tak, aby kvůli finančním nemožnostem své studium neukončili. Spolupracujeme v této oblasti především s Hnutím romských studentů z.s, MŠMT, VDV a Nadací manželů Klausových, Nadace Verda. Úzká spolupráce funguje na Střední soukromé škole AHOL v Ostravě, kterou navštěvuje díky podpoře Asociace romských podnikatelů a spolků řada studentů.

 • Řešení nezaměstnanosti

  Zaměstnanost Romů a lidí těžko umístitelných na trhu práce dlouhodobě řešíme s vládními zmocněnci, koordinátory, ale zejména vlastní nabídkou práce z členských firem. Spolupracujeme a komunikujeme s úřady práce. Asociace se snaží zamezit dlouhodobě systému práce “na černo”.

 • Bydlení

  Řešení bydlení je jedním z hlavních pilířů asociace. Představitelé asociace jsou aktivní také jako členové Romské rady a poradních orgánů pro sociální oblast města Ostravy. V roce 2016 se ve spolupráci se zástupci města a jinými soukromými majiteli domů podařilo umístit do bytů 28 mladých rodin, v roce 2017 to bylo již XX. Asociace poskytuje rodinám sociálně doprovodný program a poradenství, pracuje s rodinou na zajištění sociálních dávek, aktivně vyhledává zaměstnání a dohlíží na pravidelnou školní docházku dětí. V této oblasti úzce spolupracujeme s neziskovými organizacemi.

 • Bezpečnost

  Asociace se přímo podílí spolu s ostatními obyvateli na řešení problémů. Spolupracujeme na bezpečnosti pořádku v ulicích města a obcích. Asistenti prevence kriminality z řad našich Romů jsou jako jedni z mála v republice, angažování městem Ostrava. Jsou v úzkém kontaktu s městskou i statní policii i s protidrogovou složkou. Prevence je založena na autoritách našich lidí. Chceme, aby byli viděni v ulicích a byly viděny výsledky práce. Se zapojením asistentů jsou zástupci města maximálně spokojeni. Asociace přispívá k bezpečnosti pro Ostravu.

 • Další aktivity

  Asociace se snaží zlepšit vztahy mezi Romy a majoritní společnosti, a to tím, že se podílí na kulturních, sportovních i volnočasových aktivitách a zároveň některé sponzoruje. Naše zkušenosti využíváme při řešení složitých a palčivých problémů v komunitě. Jsme připraveni osobně řešit, co je třeba v souladu s našim posláním.

sluzby1
sluzby-323x411_