Projekty

Podporujeme Hnutí romských studentů

Hnutí romských studentů se zaměřuje na příběhy výjimečných mladých Romů. Chce všemožně podporovat ty, kteří chtějí objevit svou jedinečnost, prohlubovat nadání a jít vlastní cestou za úspěchem ve třech oblastech: Business, Kreativita, Veřejnost. Dlouhodobý smysl spatřuje v práci na změně postojů a stereotypů ve společnosti. Směřujeme společně k partnerství a rovnocennosti dosahované prostřednictvím vzdělávání zejména na střední a vyšší úrovni. Nabízí poradenství a sdílení vlastních zkušeností.

726x590

Projekt: Příprava týmu mladých romských koordinátorů pro romské záležitosti Moravskoslezského kraje

Jako partneři projektu prohlašujeme, že je dlouhodobě žádoucí a potřebné spolupracovat na řešení současné situace v romské komunitě našeho kraje i celé ČR s nově vzniklým spolkem Hnutí romských studentů z.s.. Mladé romské koordinátory a jejich tým naše asociace plně zapojí a spolek využije pro řešení palčivých otázek v oblastech: vzdělávání, bydlení, nezaměstnanosti, sociální problematiky a bezpečnosti. Jejich získaných zkušeností, vzdělání i podpory v rámci projektu by bylo zapotřebí v každodenním životě a práci v terénu na území Moravskoslezského kraje, ale současně s přesahem rovněž pro celou Českou republiku.

Tato iniciativa a spolupráce s Moravskoslezským krajem i panem Hejtmanem dává našemu spolku naději na uskutečnění nutných změn v naší komunitě, uplatňování Romů na trhu práce, motivaci a při začleňování mladých lidí do nového fungování celé společnosti. Plně podporujeme poslání Hnutí romských studentů.

Řešení romské záležitosti se stane efektivní a reálné až ve chvíli, kdy se na něm budou podílet samotní Romové.

Vladimír Čermák
Vladimír Čermák,
Lídr hnutí
  • Poskytnutí sponzorského daru na Miss Roma 2016 v Hodoníně, sponzorský dar poskytl člen Asociace, a to firma DEMOKOP STAV

  • Podpora žáků do prvních tříd (školní potřeby)

  • Ve spolupráci s Armádou spásy jsme zajistili nábytek a domácí potřeby.

  • Ve spolupráci s neziskovou organizací Vzájemné soužití v čele s Kumarem Vishwanathanem jsme zorganizovali jednání s agenturou pro začleňovaní a náměstkyní ministerstva práce asociálních věcí s občany z ubytoven, kde jim hrozilo díky novému zákonu vystěhovaní zubytoven a ztráta bydlení.

  • Asociace napomáhala a byla sponzorem Miss Gipsy Ostrava 2016, kterou pořádala Unie Olašských Romů, kde jsem byl i v porotě. Náš sponzorský dar byla první cena.

  • Akce za spravedlivost pro romské obětí násilí

  • Oslavy mezinárodního dne Romů - duben 2018