Pro členy

Kdo jsou naši členové?

Firmy, které jsou členy asociace, jsou prověřeny a schváleny valnou hromadou asociace. Samozřejmostí jsou reference a je požadována bezdlužnost. Jedná se o společnosti, které zaměstnávají pracovníky z úřadu práce a těžko umístitelné na trhu práce v souladu s posláním asociace. Vítáme členy, kteří jsou držitelé školení K03 a B02.

S čím pomáháme našim členům?

 • Rozvoj a podnikání romských firem a spolků

  Asociace umožňuje dalším subjektům, které podporují poslání, zapojit do projektů, získat informace, sdílet zkušenosti a nabízí možnost rozvoje podnikatelských plánů. K rozvoji podnikání a řešení nezaměstnanosti spolupracujeme s řadou profesních sdružení a odborníků.

 • Spolupráce, podpora a výměna zkušeností zvyšující konkurenceschopnost členů

  Společným postupem, výměnou a sdílením zkušeností zvyšujeme šanci na získání objemnějších a dlouhodobějších zakázek a to “napřímo”. Posilujeme svou konkurenceschopnost a vytváříme spolupracující síť. Naší snahou je dosáhnout na trhu práce rovných příležitostí pro naše členy.

 • Podpora a společný postup při získávání veřejných zakázek

  Zejména ve státní správě a podnicích je šance získat v oborech, ve kterých máme stěžejní zkušenosti a reference, zaměstnání jako kmenoví pracovníci. Dlouhodobě jednáme a spolupracujeme na vrcholové úrovni s významnými institucemi, s ministerstvy dopravy, zemědělství, průmyslu a obchodu, ale také angažovanými osobnostmi a zmocněnci pro romské záležitosti. Získání státních zakázek za dobrých podmínek je klíčovým faktorem, který může změnit systém zaměstnávání “na černo”. Druhotně pak znamená zamezení úniku financí ve státním rozpočtu z odvodů povinných sociálních a zdravotních pojištění. Asociace chce tomuto systému zamezit.

 • Řešení nezaměstnanosti

  Dát asociaci práci a získat pro asociaci práci. Obojí znamená hodně. Je důležité si uvědomit , že slušný výdělek a legální práce je klíčem k řešení situace v romské komunitě. Pokud bez obav dostanou zaplaceno za práci, umožní jim to důstojné bydlení mimo ubytovny. Současně mají větší motivaci pracovat dlouhodobě na jednou místě a u zaměstnavatele. V návaznosti na to pak řeší vzdělání svých dětí, pravidelnou školní docházku a stabilizují se situace v celých rodinách i naší komunitě. Rómové nechtějí být závislí na sociálních dávkách, protože z dávek se nedá vyžít. Většina je na hranici chudoby. Asociace se maximálně snaží, aby mladí a zdraví lidé měli práci a nebyli diskriminování na trhu práce.

sluzby2