Místo zahraničních dělníků zaměstnejme na boj s kůrovcem Romy

 • Místo zahraničních dělníků zaměstnejme na boj s kůrovcem Romy

  Místo zahraničních dělníků zaměstnejme na boj s kůrovcem Romy

  V nedávné době naše asociace jednala o spolupráci s veřejnými subjekty, a to konkrétně s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem zemědělství, MPSV a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

  Konkrétně s Ministerstvem dopravy je spolupráce prosperující, kdy například SŽDC, ŘSD a ČD poptávají naše členské firmy na zakázkách malého rozsahu. Mimo to jsme navázali spolupráci s Ministerstvem zemědělství, a to konkrétně na Povodí Odry se podílíme na provádění nekvalifikovaných prací. Na druhou stranu se nám nepodařilo vyjednat spolupráci v lesích. Po společném jednání s panem ministrem Tomanem nás státní podniky v gesci Ministerstva zemědělství začali poptávat, a to jmenovitě Lesy ČR. Skutečnost je taková, že zakázky v lesích realizují subjekty, které provádějí komplexní výkon prací a figurují v tendrech vyhlašovaných na 5 let. Práce v lesích vyžaduje vysoké režijní náklady ve srovnání s námi prováděnou údržbou liniových staveb a stavebními pracemi, a proto zde nejsme konkurenceschopní. Máme zájem o nekvalifikovanou práci, jako je sběr klestí apod., avšak jednotkové ceny nejsou pro nás ekonomicky výhodné a nejsme schopni tyto práce dlouhodobě realizovat.

  Již delší dobu argumentujeme, že je neefektivní do našeho státu přivážet nekvalifikovanou pracovní sílu z cizích zemí. V ČR máme mnoho nekvalifikovaných lidí, nejen z řad Romů, kteří jsou schopni provádět práce nenáročné na odbornost. Jsem přesvědčen, že zapojení našich občanu do pracovního procesu nese zdaleka větší ekonomickou výhodnost pro ČR.

  „Věříme, že postupem času bude jednání ubývat a reálných kroků přibývat, protože my nechceme kecat, ale makat,“

  Vladimír Leško, prezident ARPS ČR.

  Zmínka o našich aktivitách padla v pořadu Jaromíra Soukupa – MOJE ZPRÁVY vysílána na TV BARRANDOV.