Kůrovcová kalamita a nevyužitá pracovní síla. Otevřený dopis ministru zemědělství.

 • Kůrovcová kalamita a nevyužitá pracovní síla. Otevřený dopis ministru zemědělství.

  Kůrovcová kalamita a nevyužitá pracovní síla. Otevřený dopis ministru zemědělství.

  Otevřeným dopisem v červnu Asociace reagovala na vyjádření ministra zemědělství Jiřího Milka a životního prostředí Richarda Brabce o nutnosti řešit kalamitní kůrovcovou situaci rychlým zajištěním nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Asociace zároveň oběma ministrům nabídla tisíc romských pracovníků, kteří se mohou do odstraňování kalamitní kůrovcové situace v českých lesích zapojit. Jedná se o pracovníky prověřených firem, kteří jsou v důsledku nedostatku pracovních příležitostí dlouhodobě evidovaní na úřadech práce a závislí na sociálních dávkách.

  Vážený pane ministře,
  dovoluji si zareagovat na Vaše vyjádření a vyjádření pana premiéra Babiše o nedostatku pracovních sil v souvislosti s aktuálně probíhající kalamitní kůrovcovou situací v českých lesích, zejména na východě republiky, a potřebou situaci urychleně řešit. Jménem Asociace romských podnikatelů a spolků ČR, která sdružuje firmy zaměstnávající více než tisíc Romů, Vám při řešení kalamitní situace nabízím kvalifikovanou pracovní sílu po celé České republice. Proč vozit do republiky nekvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí, když tady máme tisíce lidí, kteří dlouhodobě nepracují jen proto, že nedostali příležitost?! Nepodporujme práci přes drahé a nevýhodné zprostředkovatelské agentury, práci na černo, švarc systém, k nimž jsou mnozí Romové zaměstnavateli nuceni. Ohrožuje naši ekonomiku, oslabuje pracovní trh a snižuje počet pracovních míst pro občany, kteří hledají práci a jsou dlouhodobě evidováni na úřadech práce. Nelegální práce může mít a také má mnoho podob, ale důsledek je vždy negativní – únik z daňového systému, neodvádění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, neodvádění zdravotního pojištění apod. Skrytými důsledky jsou zatěžování sociálního systému, nedůstojné bydlení na předražených ubytovnách dotovaných státem, kriminalita, demotivace k řádnému vzdělávání, zhoršující se pohled majoritní společnosti na romskou minoritu…

  Dejte Romům příležitost, aby měli stejné šance na zaměstnání jako většinová populace, nemuseli pracovat na černo a mohli mít jistotu slušného zaměstnání a pravidelného výdělku. Dejte šanci kvalifikovaným a prověřeným firmám, které jsou členy naší asociace, příležitost podílet se na veřejných zakázkách a mít šanci zapojit se plnohodnotně na trhu práce.

  Již nyní úspěšně a ku spokojenosti obou stran spolupracujeme se státními podniky Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic a České dráhy, čehož si velice vážíme a moc za to děkujeme. Do budoucna bychom byli rádi, kdybychom dostávali příležitosti i od dalších státních firem a podniků, ale i měst a obcí po celé České republice. Rádi bychom se účastnili výběrových řízení na veřejné zakázky, jimiž bychom mohli zaměstnat stovky i tisíce dlouhodobě nezaměstnaných lidí na úřadech práce po celé ČR. K úspěšnému soutěžení takovýchto veřejných zakázek je ale nutné zohlednit právě i nastíněný sociální aspekt a nastavit podle toho pravidla zadávání veřejných zakázek. Stejně tak i v případě zakázek malého rozsahu, o nichž se mnohdy vůbec nedozvíme. Přitom by jen stačilo, aby si nás firmy/podniky zařadily na seznam firem, u nichž běžně poptávají některé konkrétní práce (úklidové a pomocné práce, rekonstrukce budov, bourací a demoliční práce a další).

  Dát práci Asociaci romských podnikatelů a spolků ČR znamená dát práci mnoha prověřeným firmám zaměstnávajícím Romy, lidi z úřadů práce a lidi těžko umístitelné na trhu práce, kteří ale nechtějí žít jen ze sociálních dávek. Dát práci Asociaci romských podnikatelů a spolků ČR znamená dát práci lidem, kteří chtějí pracovat, ale potřebují být také za odvedenou práci řádně a odpovídajícím způsobem zaplaceni, aby mohli důstojně bydlet, měli motivaci posílat své děti do školy a dále se vzdělávat. I my jsme občany tohoto státu a chceme být jeho plnohodnotnou součástí. Dejte nám příležitost.