JEDNÁNÍ S MINISTREM DOPRAVY. Sociálně odpovědné zapojování firem podílejících se na veřejných zakázkách.

  • JEDNÁNÍ S MINISTREM DOPRAVY. Sociálně odpovědné zapojování firem podílejících se na veřejných zakázkách.

    JEDNÁNÍ S MINISTREM DOPRAVY. Sociálně odpovědné zapojování firem podílejících se na veřejných zakázkách.

    Smyslem jednání, které proběhlo na začátku řijma je poukázat na problémy, které souvisejí s průzkumem provedeným Hnutím romských studentů a zákonem o veřejných zakázkách a tzv. „sociálně právní doložkou“ zákon č. 134/2016 §37 odst. 1d, § 39 odst. 3a, § 116 odst. 2d. Cílem jednání bylo pak naznačit možná řešení sociálně odpovědného zapojení podniků a firem podílejících se na veřejných zakázkách z oblasti dopravy do spolupráce s ARPaS v souladu s jejím posláním. Výstupem pak další postup v této věci a vytvoření pracovní skupiny, která by se podílela na řešení pilotní projektu pod dohledem pana ministra. Rádi bychom modelově ukázali, že členské organizace jsou schopny na HPP zaměstnávat sociálně slabé a současně konkurenceschopně uspět ve veřejných zakázkách. Dalším dílčím cílem je zapojit do spolupracující platformy mladé vzdělané Romy a využít jejich potenciálu pro získání zaměstnání po ukončení studia a zvýšení šancí jejich uplatnitelnosti na trhu práce a pozitivním dopadem na vlastní Romskou komunitu. O vývoji projektu vás budeme v našem blogu dále informovat.